Samurai-Archives

Tamiya Ryu

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search

Tamiya Heibei Shigemasa trained in Shin Muso Hayashizaki Ryu.

Masters

 • 1.Tamiya Heibei
 • 2.Eda Gizaemon
 • 3.Miyake Atsuoki?
 • 4.Kurimoto Hanzo
 • 5.Mitsuno Bangoro
 • 6.Toyoda Nakazaemon
 • 7.Toyoda Chikazaemon
 • 8.Tsumaki Junjiro
 • 9.Tsumaki Shinbei
 • 10.Tsumaki Heinojo
 • 11.Tsumaki Ko
 • 12.Tsumaki Kotaro
 • 13.Tsumaki Yoshio
 • 14.Tsumaki Seirin

References

 • Nihon Densho Bugei Ryuha Dokuhon(日本伝承武芸流派読本) Shinjinbutsu Orai sha 1994
Personal tools