Samurai-Archives

Niten Ichi Ryu

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search

The name of this style roughly translates as “two heavens as one school” and was developed by Miyamoto Musashi, author of Go Rin No Sho ("Book of Five Rings") and arguably Japan's most famous swordsman. The school dates from the early 1600s and its most distinctive feature is its simultaneous use of both the long and short swords.

Masters

 • 1.Miyamoto Musashi
 • 2.Terao Motomenosuke
 • 2.Terao Magonojo
 • 3.Terao Goemon
 • 4.Yoshida Josetsu
 • 5.Santo Hikozaemon
 • 6.Santo Hanbei
 • 7.Santo Shinjuro
 • 8.Aoki Hisakatsu
 • 9.Kiyonaga Tadanao
 • 10.Imai Masayuki


 • 3.Shinmen Bensuke
 • 4.Murakami Heinai
 • 5.Murakami Hachiroemon
 • 6.Noda Tanenobu
 • 7.Noda Tanekatsu
 • 8.Otsuka Shohachi
 • 9.Otsuka Matasuke
 • 10.Nonomura Ichisaku
 • 11.Izuno Junai
 • 12.Noda Saburohachi
 • 13.Noda Shinzaburo
 • 14.Kano Gunji
 • 15.Yubita Jiro
 • 16.Koga Tokutaka
 • 17.Shiki Taichiro
 • 18.Ichikawa Kakuharu
 • 19.Kamio Muneyoshi
 • 20.Oura Tatsuo
 • 21.Inoue Mitsuyoshi-->Kumamoto Kendo Union


 • 14.Tsuruta Mitsuo
 • 15.Matsunaga Noriyoshi
 • 16.Araseki Tomisaburo
 • 17.Nakamura Shigenori-->Musashikai

References

 • Nihon Densho Bugei Ryuha Dokuhon(日本伝承武芸流派読本) Shinjinbutsu Orai sha 1994
 • Musashikai Official Site http://musashikai.jp
Personal tools