Samurai-Archives

Eishin Ryu

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search

This Ryu was originated to Hayashizaki Muso Ryu.

Successors

According to the source mentioned below, this Ryu count Hayashizaki Jinsuke as the 1st master.

 • 1.Hayashizaki Jinsuke (Hayashizaki Muso Ryu)
 • 2.Tamiya Heibei (Founded Tamiya Ryu)
 • 3.Nagano Muraku Nyudo
 • 4.Momo Gunbei
 • 5.Arikawa Masazae
 • 6.Manno Danemon
 • 7.Hasegawa Chikaranosuke
 • 8.Arai Seitetsu
 • 9.Hayasho Rokudayu
 • 10.
 • 11.Oguro Motoemon
 • 12.Hayasho Masunojo
 • 13.Yoda Banzo
 • 14.Hayashi Yatayu
 • 15.Tanimura Kamenojo
 • 16.Goto Masaaki
 • 17.Oe Masamichi
 • 18.Yamauchi Toyotatsu (Yamauchi clan)
 • 19.Kono Kanemitsu
 • 20.Onoe Masami
 • 21.Sekiguchi Takaaki

References

 • Nihon Densho Bugei Ryuha Dokuhon(日本伝承武芸流派読本) Shinjinbutsu Orai sha 1994
Personal tools